Disclaimer

Disclaimer

1.In deze disclaimer wordt verstaan onder:
◦de eigenaar: 100% Intermediairs;de eigenaar van de website;
◦gebruik(en): alle denkbare handelingen;
◦u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
◦de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3.De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6.Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.
7. Als gebruiker van deze site, gaan wij er vanuit dat u de algemeene voorwaarde en disclaimer, heeft bestudeerd en akkoord gaat met de inhoud hier van.
Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met ons of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld.

100% Intermediairs en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor